Projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica
RPDS. 10.02.02-02-0030/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020